Infallibilitet, ufeilbarhet; brukes særlig om pavens ufeilbarhet.