En sensor er en innretning som registrerer en påvirkning, for eksempel bevegelse, temperatur eller lys.