Festmåltid, offentlig eller høytidelig tilstelning (middag, supé).