Konformitet, likeformethet, samsvar i form; oppførsel preget av konformisme, av å stemme overens med det vanlige og hevdvunne.