Kollegium, (til kollega), forsamling av kolleger, f.eks. lærerkollegium, råd, akademisk kollegium; offentlig myndighet som består av flere personer i vesentlig sideordnet stilling. Under eneveldet bestod den dansk-norske sentraladministrasjon av en rekke kollegier som hver for seg gav innstilling til geheimerådet.