Brakylogi, det å fatte seg i korthet, kunsten å uttrykke seg kort og konsist.