Donatbommert, gammelt uttrykk for en feil i det rent elementære. Se Aelius Donatus.