Slavisme, innslag av slavisk språk i et annet språk.