Reorganisere, omorganisere, omdanne, gjenopprette.