Slabberas, i eldre språkbruk betegnelse for sammenkokt mat eller blandet drikk; nå helst kaffeselskap med livlig prat.