Outrert, altfor utpreget, overdrevent moderne eller avstikkende.