Outrert betyr altfor utpreget, overdrevent moderne eller avstikkende.