Assortere, forsyne (en forretning el.l.) med et hensiktsmessig utvalg av varer.