Postulant, en som forlanger, krever, søker; person som søker om opptak i en romersk-katolsk klosterorden; i noe utvidet betydning også i andre religiøse sammenhenger der det kreves forpliktelser eller offer.