Gratisteri, system av gratisytelser, særlig når de tar overhånd.