Jordisk, som gjelder Jorden. Det samme som terrestrisk.