Overhaling, ettersyn og reparasjon; som sjøuttrykk: krengning, kjølhaling; i overført betydning: kraftig irettesettelse.