Det er 250 år siden Messierkatalogen ble publisert. Katalogen er en liste over objekter som alltid kan sees på himmelen på den nordlige himmelhalvkule. (Bilde Ringtåken Av /NASA. Falt i det fri (Public domain)) Les artikkelen