Molteplanten finnes over hele den nordlige halvkule. I Norge er planta vanlig på kalkfattig torvgrunn, sumpskog og lyngheier opp til rundt 1400 meter over havet. (Bilde /Shutterstock. Begrenset gjenbruk) Les artikkelen