Kreft er en stor gruppe sykdommer der det er unormal cellevekst. Kreft kan oppstå i alle kroppens organer eller vev. (Bilde Kreftcelle Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk) Les artikkelen