I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods. (Bilde Jernbane Av . Falt i det fri (Public domain)) Les artikkelen