Store norske leksikon

Samenes nasjonaldag er 6. februar (Bilde /Nordisk sameråd. Falt i det fri (Public domain)) Les artikkelen