Konkubine er en alderdommelig betegnelse på en kvinne som lever sammen med en mann som hun ikke er gift med, se konkubinat. En mer moderne betegnelse er samboer.