Titulær, som bare har tittelen, men ikke utøver embetsfunksjonene, jfr. honorær.