Fazenda, landeiendom, uttrykket brukes både i Portugal og i portugisisktalende land utenfor Europa, særlig om brasiliansk storgods.