I eldre tid, som regel skrevet kabale, en hemmelig sammenslutning, komplott; kabaler, renker, intriger. Jfr. Cabal-ministeriet.