Kontroll, tilsyn, overvåking, ettersyn; også: herredømme, bestemmende innflytelse.