Gipsy, [dʒipsi], engelsk betegnelse for sigøyner. Ordet er en forkortelse av Egyptian (egypter), som ble brukt da man trodde sigøynerne var kommet til Europa fra Egypt.