Tolerant, forståelsesfull, fordragelig, overbærende.