Rytmisk, som hører til eller bygger på rytme; foregår etter en rytme.