Bruk, det å bruke; forbruk; vane, skikk; utstyr for næringsdrift (sjøbruk, garnbruk); det å drive en næring (gårdsbruk, skogbruk); særskilt skyldsatt og selvstendig drevet gård; større industribedrift (særlig som ligger på landet, f.eks. møllebruk, sagbruk).