Kvalifisere, tillegge (en/noe) egenskaper; karakterisere, nærmere bestemme (som noe); gjøre skikket, berettiget, verdig (til å oppnå en stilling); gjøre berettiget til å delta i en idrettskonkurranse (kvalifisere seg til finalen).