Suveren, uinnskrenket, uavhengig; overlegen, ypperlig. Som substantiv: regjerende fyrste som ikke anerkjenner noen overherre.