Dragoman, tolk ved hoff, legasjon eller konsulat i Orienten, i nyere tid også turistfører. Fordi tyrkerne tidligere ikke forstod fremmede språk, hadde dragomanene ved legasjonene i Konstantinopel stor innflytelse.