Avuere, tilstå, vedgå, innrømme; stadfeste; billige.