Snippeproletariat, ironisk betegnelse på underordnede funksjonærer o.a. som har omtrent samme levestandard som arbeiderne, men som bl.a. ved klesdrakt vil markere avstand fra dem.