Pargas, folkelig ord for reisegods, oppakning; skrapgods, rask, vrakgods; «hele hurven» i uttrykket hele pargaset.