Funksjonere, virke, dss. fungere (uten tidsbegrensning).