Apparens, skinn, utseende, særlig om en vares utseende, uten hensyn til dens kvalitet.