Skjematisk, som har form av et skjema; sterkt forenklet, uten (sans for) nyanser og variasjoner.