Postal, som hører til, vedkommer posten el. postverket.