Forgangen, tidligere, svunnen, som har gått forbi. Bestemt form: forgangent, flertall: forgangne.