Partikularisme, hevdelse av ens egne snevre interesser eller av særinteresser; en folkegruppes hevdelse av en særstilling innen en større enhet; den oppfatning at et folk anser seg særlig utvalgt av Gud; den teologiske lære at Guds nåde har utvalgt visse mennesker.