Lateralitet, det at man har bedre virkning av en sans (syn, hørsel) eller et lem som sitter på den ene kroppshalvdelen enn av den tilsvarende på den andre.