Nostalgisk, som gjelder nostalgi, er preget av nostalgi.