Advis, etterretning, melding, varsel (om noe som vil inntreffe). Reise-advis er en melding til en kunde om at han vil få besøk av en reisende på angitt tid. Sendings-advis er en melding til en kunde om at bestilte varer er sendt på angitt tidspunkt og med angitt transportmiddel.