Sondere, undersøke med sonde; undersøke forsiktig, søke å skaffe seg kunnskap (om oppfatning, stemning el.l.).