Gemen, grunnbetydning: 'felles' (det gemene beste); i folkelig språkbruk (også gemein) dss. gemenslig, dvs. hyggelig, jovial. I noe eldre språk brukes ordet om gjengs, ordinær, som hører til de brede lag (en mann), i eldre militærspråk dss. menig. Ordet har i likhet med simpel og tarvelig fått negativ betydning, nå: sjofel.