Skrupuløs, som har skrupler; omhyggelig, samvittighetsfull.