Depositar, person som noe er deponert hos, jfr. deponering.