Akroamatisk metode, undervisningsform med sammenhengende foredrag, uten spørsmål og svar. Det motsatte er erotematisk eller sokratisk metode.