Figurlig, billedlig, i uegentlig eller overført betydning.