Rappellere, tilbakekalle, hjemkalle; innen fjellsport: utføre rappell.