Antisipasjon, vanlig feilstaving, se antesipasjon.