Eksperimentell, eksperimental, grunnet på eller beregnet på eksperimenter; fremdeles i utprøvingsfasen.